Primer hiperparatiroide Görüntüleme Yöntemleri Nelerdir?

Primer hiperparatiroide Görüntüleme Yöntemleri Nelerdir?

Laboratuvar tetkikleri sonucu hastalığın biyokimyasal tanısı gerçekleştirilir. Bilindiği gibi ortalama sıklıkta dört adet olan paratiroit bezlerinden hangisinin hasta olduğunu ameliyat edilecek hastalarda belirlemek için görüntüleme yöntemlerine başvurulur.

Boyun ultrasonografisi ile paratiroid bezi adenomları ultrasonografi ile teşhis edilir. %75-80 hastada ultrasonla tanı konulması mümkündür. Büyümüş olan paratiroid bezinin yerini belirlemek için Tc-99 MIBI (sestamibi) denilen bir radyoaktif madde verilerek yapılır.

Paratiroid sintigrafisinin paratiroid adenomlarını tanımadaki duyarlılığı çok değişken olmakla birlikte, genellikle %60-90 arasındadır.Yukarıdaki iki yöntemle de adenom görülemeyen olgularda Bilgisayarlı tomografi (BT) ya da boyun Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG)yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir