Gastroözofagial Reflü Hastalığı Nedir, Neden Oluşur?

Gastroözofagial Reflü Hastalığı Nedir, Neden Oluşur?

Mide içeriğinin yemek borusuna  geri kaçması gastroözofagial reflü olarak bilinir. Gastroözofageal özellikle yemek sonrasındaki dönemlerde ve uykunun belli dönemlerinde gün içinde 10-50 kez kadar olabilen fizyolojik bir olaydır. Gastroözofageal Reflü Hastalığı,  çok miktarda asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması bazen yalnızca şikayetlere neden olmasıdır.

Bazende şikayetler ile birlikte yemek borusunda  histopatolojik değişiklikler yani reflü özofajiti meydana getirmesidir. Buna karşılık bir hastada reflüye ait semtomlar var fakat endoskopik hasar yok ise bu durum eroziv olmayan reflü hastalığı olarak adlandırılır.

Gastroözofageal reflü hastalığı, oldukça sık görülen bir hastalık olmasına rağmen (toplumun yaklaşık %20 si) hastaların çoğu basit diyet değişiklikleriyle veya antasitlerle sağladıkları geçici rahatlama nedeniyle hekime müracaat etmezler. Bu nedenle toplumdaki yeri bir buzdağına benzetilmiştir. Hekime müracaat eden vakaların tüm hastaların ancak %10-15 ini oluşturduğu düşünülmektedir.

Kronik ve sık nükseden vakalar genellikle gastroenterologlar tarafından görülürken daha az semptomatik olan vakalar genellikle pratisyen hekimlerce izlenmekte, hafif semptomları olanlarsa hekime müracaat etmemektedir. Hastalığın en tipik bulgusu olan retrosternal(göğüs-imam tahtası arkası) yanma hissinin toplumdaki sıklığı oldukça yüksektir. Batı ülkelerinde insanların %50’sinin yılda en az bir kez, %25’inin ayda en az birkez %10’unun haftada en az bir kez ve % 5’inin de her gün heartburn tanımladıkları saptanmıştır.

Reflü Hastalığı Neden Oluşur?

Gastroözofageal reflü karmaşık bir patogeneze sahiptir. Antireflü bariyerleri, özofageal asid klirensi ve doku rezistansı gibi koruyucu fakörler ile mide kaynaklı (gastrik asidite, gastrik içeriğin hacmi, duodenal içerik) saldırgan faktörler arasındaki dengesizliğe dayanır. Antireflü bariyerini alt özofagus sfinkteri, diyafragmatik kruslar, sfinkterin karın içinde  yerleşimi, freno- özofageal ligamanlar ve dik His açısı oluşturmaktadır.

Anti reflü bariyerinin esas parçası olan alt özofagus sfinkteriş yemek borusunun son 3-4 cm’lik kısmını içerir ve yemek dışında kapalıdır. Sfinkter direnci kaybı ve gün boyunca mide kapsamının özofagus içine doğru reflüsüne neden olur. Gastroözofageal bariyerin geçici kaybı; gıda veya hava ile mide distansiyonu, artmış intragastrik veya intraabdominal basınç ve gecikmiş mide boşalması gibi mide anormallikleri nedeniyle meydana gelebilir.

Güncel veriler gastroözofageal reflü hastalığının mideden başlayabileceğini düşündürmektedir. Aşırı yemek veya tipik batılı tip diyetteki gibi kızartılmış yiyecekler mideyi distansiyona uğratır ve mide boşalmasını geciktirir. Zamanla,süregelen inflamasyon ve hiatal herni oluşumu, kalıcı alt özofageal sfinkter fonksiyon kaybına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir