Guatr Nedir Nedenleri Tedavi Ve Ameliyatı Nelerdir?

Guatr Nedir Nedenleri Tedavi Ve Ameliyatı Nelerdir?

Tiroidin büyümesine, diğer bir deyişle boyutlarının ve ağırlığının küçük miktarlarda da olsa artmasına guatr denir.Bu büyüme tiroidin bir ya da birkaç bölgesinde, tiroit içine veya dışına doğru yumrulaşmatiroid bezinin anormal büyümesi şeklinde olabilir. İster diffüz ister noduler guatr olsun, hormon düzeyi normal olmalı (ötiroid), iltihabi veya tümöral bir nedene bağlı büyüme olmamalıdır.

Guatr nedenleri nelerdir?

Guatrın bilinen en sık nedeni iyot eksikliğidir. Alınan gıdalarda iyot azsa tiroide yetersiz iyot gelir. Dolayısıyla tiroit yeterli hormon yapamaz ve TSH yükselir. TSH ise T3,T4 düzeylerini normal sınırlara getirebilmek için bir yandan tiroidi büyütmeye bir yandan da tiroitte hormon üretimini arttırmaya çalışır. Psikiyatrik hastalarda kullanılan lityum  ve  amiyodaronadı verilen kalp ilacı da bazı sorunlara yol açabilir.Hormon üretim aşamalarından birinde ya da bir kaçında kalıtım yolu ile geçen bozukluk olması, hormon üretiminde azalmayla sonuçlanacağından tiroit büyüyebilir.

Gebelik ve büyüme çağında hormon gereksinimi artar. Eğer bu bireylerde ailesel yatkınlık varsa ya da yukarıda değinilen nedenlerden biri ya da birkaçı da devreye girerse guatr ortaya çıkabilir.

Guatr Tedavi nasıl yapılır?

Ötiroid guatrda tedavinin amacı, tiroid bezindeki büyümenin veya bu büyümeye bağlı ortaya çıkan basının yol açtığı belirtileri, tiroid bezinin boyutunu azaltarak ortadan kaldırmak ya da daha fazla büyümesini engellemektir.

Tedavide kullanılan yöntemler 4 başlık altında toplanabilir:

  1. İlaç (Levotiroksin) ile baskılama tedavisi
  2. Radyoaktif iyot ile yok etme
  3. Cerrahi
  4. Takip

İlaç tedavisinin en önemli sorunlarından biri de tedavi kesilince elde edilen küçülmenin korunamamasıdır.Levotiroksin baskılama tedavisinin yan etkileri (atrial aritmiler, azalmış kemik mineral yoğunluğu) nedeniyle son yıllarda kullanımı giderek azalmıştır. Baskılama tedavisinin en bilinmeyen yönü hangi dozun kullanılması ve TSH’nin ne kadar baskılanması gerektiğidir.

Radyoaktif İyot (atom tedavisi)

Her ne kadar RAİ tedavisi çoğunlukla hipertiroidizm ve iyi diferansiyetiroid kanserlerinin tedavisinde kullanılsa da ötiroidnodüler hastalıkta da güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilir. Ülkemizde radyoaktif iyot tedavisi ötiroid guatrda sık kullanılan bir yöntem değildir. Bu yöntem daha çok Avrupa’da ve özellikle kuzey ülkelerinde kullanılmaktadır.

Guatr Cerrahi Tedavi (Ameliyatı)

Takipleri sırasında guatrı büyümeye devam eden, tıkayıcıbulgulara neden olan veya sadece kozmetik nedenlerdendolayı cerrahi tedavi tercih sebebi olabilir. Eğernodül varsa tiroid ince iğne aspirasyon (TİAB) sonucunagöre cerrahi kararı verilmelidir. Hastanın yapılan biyopsisimalignite veya malignite şüphesi var ise tedavitartışmaya yer olmaksızın cerrahidir.

Takip

Şikayet oluşturmayan  ve küçük ötiroid guatrı olan hastaların(ister benigndiffüz, ister nodüler olsun) hiçbir özel tedaviyeihtiyaçları yoktur. Hastalar hormon tetkikleri ve USG ile belirli aralıklarla takip edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir