Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni) Nedir?

Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni) Nedir?

Daha önce geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinde oluşan fıtıklardır.

Neden olur?

Kesi fıtıkları, karın ön duvarının yetersiz kapatılması ve yetersiz iyileşmesi sonucu veya kronik ve uzun süreli karın içi basıncını arttıran durumların etkisi ile oluşan fıtıklardır.  Bu tip fıtığın oluşmasının birçok nedeni olabilir:

  • Cerrahi teknik yetersizlik
  • Dikiş ipliğinin uygun seçilmemesi ya da kalitesiz olması

Hastaya ait yara iyileşmesine bozacak etkenler: obezite , yara yeri enfeksiyonu , ileri yaş ( 60 yaş üzeri ), ameliyat sonrası akciğer problemleri, ameliyat sonrası karında şişkinlik ve barsak tıkanıklığı, kanser cerrahisi, acil cerrahi girişimler, steroid kullanımı, karında asit olması.

Kesi fıtığı  oluşumunda sistemik faktörlerden çok lokal faktörlerin etkisi vardır. Yara enfeksiyonu en önemli risk faktörlerindendir. Tek başına dikkate alındığında kesi yerinde oluşan enfeksiyon  gelişme riskini 4 kat artırmaktadır.

Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni)  Ne Sıklıkta Görülür?

Tüm fıtık ameliyatları  arasında %1–14 oranlarında görülürler. Geçirilmiş karın ameliyatlarının % 2-11’i insizyonel herni gelişimi ile sonuçlanır. Çalışmaların bir çoğunda insizyonel hernilerin en sık ilk üç yılda özellikle ameliyat sonrası birinci yılda oluştukları vurgulanmaktadır.

Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni) Belirtileri Nelerdir?

En sık belirti karın ameliyat bölgesinde oluşan şişliktir. Şişlik genellikle ayakta veya yürüme sırasında ortaya çıkar. Yatınca karın içi organlarının, karın içine kaçması sonucunda kaybolur.  Şişlik zamanla büyüyerek, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler, hareket etmesini ve aktivitelerini kısıtlayabilir.  Bazı hastalarda barsak tıkanıklığı oluşturarak, bulantı kusma şikayetine neden olabilir. Hastada ağrı şikayeti de olursa, barsak beslenmesinde bozulma ve boğulmuş fıtık ihtimali olabilir.

Nasıl tanı konur?

Kasık fıtıklarının tanısı,  genellikle fizik muayenede sonucunda konulur. Yalnız bu hastalarda gözden ameliyat bölgesindeki küçük fıtıkları atlamamak için kontrastlı karın tomografisi çekilmesi faydalı olabilir.

Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni)  Tedavisi Nasıldır?

Kesi fıtığı nasıl tedavi edilir, hangi aşamada ne tür tedavi gerçekleştirilir?

Kesi fıtığı teşhis edildiği zamanda ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanındaki gecikmeler fıtığın büyümesine ve fıtık boğulmasına yol açarak, hastanın tedavisinde güçlüklere neden olabilir.

Kesi Fıtığı (İnsizyonel Herni) Ameliyatında Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Kesi fıtığı hastalarında açık veya laparoskopik yöntemle cerrahi tedavi yani ameliyat yapılabilir. Her iki kesi fıtığı ameliyatında mesh denilen sentetik yamalar kullanılmaktadır.  Açık cerrahi yöntemde, değişik yöntemler kullanılarak konulan yamalar  oluşan açıklık  boyunca karın duvarının  en az 2 cm uzağından batın duvarını tam kat geçen tek tek sütürler ile meshin bir kenarı fasya üzerine tespit edilir. Bu yöntemde  nüks oranları genel olarak % 6 civarında bildirilmektedir.

Son yıllarda kesi fıtıklarının  tamirinde laparoskopi önemli yer almaya başlamıştır. Laparaskopik teknik, kesi fıtığı  tamirinde güvenilir, etkin ve yapılabilir bir yöntemdir. Laparaskopik yaklaşımla, açık cerrahiye göre mesh yerleştirme sırasında daha az disseksiyon yapıldığı için ameliyat sonrası ağrı daha düşüktür. Nüks oranları değişik kaynaklarda % 4 -6 olarak bildirilmekte ve bu tekniğin yakın gelecekte kesi fıtığı  tedavisinde standart yöntem olacağı ifade edilmektedir.  Bu yöntemde kullanılan yamalar, açık cerrahide kullanılan yamalardan karın içine yerleştirildiği ve barsak ile temas etmesi nedeniyle farklıdır. Kompozit veya dual mesh denilen yamalar tercih edilir.

Ameliyat Zor Mudur? Hastanın Günlük Yaşamına Dönmesi Ne Kadar Zaman Alır?

Fıtık ameliyatlarının  deneyim ve uygun teknikle yapılması gerekir. Özellikle laparoskopik operasyonlar ciddi deneyim gerektirir. Ameliyat sonrasında hasta, fıtığın durumuna göre değişebilmekle birlikte genellikle 1-2 gün yatar.  Aynı gün yürümeye başlar. Ortalama 7-10 gün içerisinde günlük hayatına döner. Ameliyat sonrasında hastaların ağır yük kaldırmamasını, ani şekilde eğilip kalkmalarını ve ağır eforlardan sakınmalarını istiyoruz. Namaz kılan hastalar yaklaşık 2 hafta  oturarak namaz kılmaları tavsiye ederiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir