Gastroözofageal Reflü Tedavisi ve Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Gastroözofageal Reflü Tedavisi ve Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Gastroözofageal reflü, kronik bir hastalıktır. Tedavinin hedefleri semptomlarda rahatlama, tekrarı önleme (yani idame tedavisi), tedaviye uyumu arttırma, ciddi komplikasyonları önleme ve yaşam kalitesini artırarak hasta memnuniyetini sağlamak olarak özetlenebilir.

Reflüyü önlemenin yolları
 • Yüksek yastıkta yatmak,
 • Fazla miktarda yemekten kaçınmak,
 • Az miktarda sık ve düzenli yemek yemek,
 • Yiyecekleri yavaş yiyip, iyi çiğnemek,
 • Yağı azaltmak, çikolatadan kaçınmak,
 • Kahveden kaçınmak ve çayı az tüketmek,
 • Alkol, kola, gazoz gibi asitli içecekler, konserve meyve suları içmememek,
 • Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçınmak,
 • Yemekten sonra hemen yatmamamak, en az 1-2 saat oturmak,
 • Sigara ve içkilerden kaçınmak,
 • Kilo almamak,
 • Stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak, .
 • Sıvı tüketimi yemeklerde değil, öğün aralarında almak,
Reflüde Medikal tedavi

Son otuz yılda, ilk önce H2 reseptör antagonistlernin ve daha sonra proton pompa inhibitörlerinin (PPİ) kullanıma sokulmasıyla, tedavisi anlamlı şekilde değişmiştir. PPİ’lerin üstün asit baskılama etkisi, H2 reseptör antagonistlerinden daha etkin olmalarıyla sonuçlanmıştır. Böylece GÖRH tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. GÖRH hastalarının %90 kadarı PPİ’leri aldıkları süre boyunca asemptomatik olmaktadır.

GÖRH da cerrahi tedavi, ameliyat ne zaman uygulanmalıdır?

Medikal tedaviye rağmen GÖR hastalarının yaklaşık %10-15 kadarında cerrahi teda viye gerek duyulur.Cerrahi yöntemlere başvuru aşağıdakiler göz önüne alınarak yapılmalıdır: • Yaş(hasta ne kadar gençse cerrahi o kadar gereklidir), Semptomların şiddeti, sıklığı ve tipi, Özofajitin şiddeti ve olası komplikasyonlar (kanama, stenoz),• Medikal tedavinin bitiminden sonra nüks gelişme hızı,•Reflü ile birlikte hiatus hernisinin varlığı ve büyüklüğü, • Hastanın operabilitesi, •Barrett özefagusu displazi gelişmedikçe tek başına cerrahi tedavi için bir endikasyon oluşturmaz ve cerrahi tedavi kanser gelişme riskini azaltmaz.

Cerrahi endikasyon
 • Gerek yaşam koşulları, gerekse ilaç alımını konusunda disiplinsiz hastalar veya sosyoekonomik durumları optimal bir medikal tedaviyi karşılayamayacak olanlar
 • Yaşam boyu ilaç tedavisine istemeyen ve cerrahi tedaviyi tercih eden genç hasta grubu. Özellikle PPİ tedavisi iyi uygulandıktan sonra 1 yıl içinde şikayetler oluşursa ve zayıf ise.
 • Şikayetlerin atipik olduğu medikal tedaviye iyi yanıt vermeyen ve semptomlarla reflü arasında pH metre ile tam bir ilişki gösterilen hastalarda.
 • Endoskopik pnömatik dilatasyonlara rağmen kanama ve stenozların kalıcı olduğu hastalar.

Cerrahi tedavide uygulanan yöntem değişik formlarda olabilen fundoplikasyondur (Nissen fundoplikasyonu). Son yıllarda, laparoskopik yöntemler kısa sürmesi, hastanede kalma süresini kısaltması ve hastaya daha az zarar vermesi nedeniyle klasik açık ameliyatlara tercih edilmeye ve tecrübeli ellerde oldukça iyi neticeler alınmaya başlanmıştır (Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu).

Ameliyatlar sonrasında 1-3 ay kadar sürebilen geçici disfaji olabilir. Doğru endikasyonla yapıldığında cerrahi tedavi sonrasında reflü semptomları ve ilaç kullanma gereksinimi ortadan kalkar. Bu nedenlerle gastroözofagial reflü hastalığında cerrahi tedavi için acele edilmemesi ve cerrahi tedaviye karar vermeden önce hastanın yaşı, klinik bulguları, hiatal herni varlığı, ilaç tedavisine alınan yanıt ve diğer tıbbi problemlerin varlığı gibi değişik faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Prof.Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir