Tiroid Nodülü Nedir, Hangi Şikayetlere Yol Açar?

Tiroid Nodülü Nedir, Hangi Şikayetlere Yol Açar?

Tiroid nodülü, tiroid dokusu içinde oluşan tiroid dokusuna benzemeyen ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal kitlelerdir. Tiroid nodülleri toplumda sık karşılaşılan hastalıklardır. Kadınların %5’inde erkeklerin ise %1’inde palpasyon ile tiroid nodülü saptanırken ultrasonografi (USG)  yaygın kullanımı ile oran % 30 – 50’ye kadar ulaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin sıklığı kadınlarda, ilerleyen yaş ile radyasyona maruziyet veya iyot eksikliği ile birlikte daha da artış göstermektedir

Tiroid nodülünün önemi nedir?

 Yaygın görülen bir hastalık olmakla birlikte, önemli olan kanser olabilen nodüllerin teşhisi ve tedavisidir. Benign nodüllerde gereksiz cerrahilerden kaçınmak veya nodüllerde malignite tanısını  gözden kaçırmamak hekimler açısından gittikçe daha da önem kazanmaktadır.

Tiroid nodülleri hangi şikayetlere yol açar?

 Tiroid nodülleri genellikle hastalarda şikayete neden olmaz. Genellikle doktorun elle muayenesi esnasında ve ultrasonografik taramalar esnasında tanı konur. Bazı hastalarda boyunda bir şişlik şeklinde belirti verebilir. Nadiren büyük nodüller bası semptomları olarak belirtilen, yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığına neden olabilir.  Tiroid nodüllerinde, genellikle tiroid hormonları normaldir. Eğer tiroid nodülü normalden fazla hormon salgılarsa sinirlilik, çarpıntı, sıcağa karşı tahammülsüzlük gibi hipertiroidi semptomları da görülebilir.

Klinik değerlendirme nasıl yapılmalıdır ?

Tiroid nodülü ile karşılaşınca nodul benign mi? malign mi?, tiroid nodülünün hormonal durumu nasıl ? ve nodul herhangi bir bası şikayetine yol açıyor mu sorularını cevaplandırmaya çalışırız.

Tiroid   nodüllü  hastanın  değerlendirilmesinde,  hastanın  yaşı, cinsi, ailede tiroid veya  başka  bir  endokrin  hastalık  hikayesi,  bası   semptomlarının   varlığı,    radyoterapi   öyküsü sorgulanmalıdır.   Anamnezde boyunda hızla büyüyen kitle, çocuklukta baş-boyun radyoterapisi, ailede tiroid kanseri bazı sendromlar veya hastada solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi bası şikayetlerinin olması malignite olasılığını artırmaktadır. 20 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük olgularda ve erkek olgularda nodülün malign olma olasılığı daha yüksektir.

Boyun palpasyonu, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde ilk başvurulacak yöntemdir. Bu yöntem basit olmakla beraber deneyim gerektirir. Fizik muayenede ise lenfadenopati varlığı, nodülün aşırı sert, düzensiz ve çevre dokulara yapışık olması malign olma olasılığını gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir