Hemoroidte Beslenmenin Rolü Nedir?

Hemoroidte Beslenmenin Rolü Nedir?
Uzman hekim tedavi yöntemlerini, hastaların belirtileri, hastalığın tipine (iç veya dış hemoroidal hastalık), derecesine ve komplikasyonlarına göre karar vermelidir. Hastalık rahatlama tekrarlama ile seyrettiği tedavi süresince unutulmamalıdır. Bu arada reklam amaçlı kullanılan iyileşme garantili tedavinin mümkün olmadığını bilmenizde yarar vardır. Hemoroid hastalığın tedavisinde kesin çözüm, 5-10 dakikada kalıcı veya garantili, % 100 başarı, hemoroide son gibi yaklaşımlar hem mümkün değildir hem de tıbbi ve etik sorun içermektedir.

Tedavi yöntemleri konservatif yöntemler ve girişimsel yöntemde olarak iki kısımda incelenebilir. 1. Konservatif tedavi yaklaşımları 2. Girişimsel tedaviler