pankreas-kanseri

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması gastroözofagial reflü olarak bilinir. Gsatroözofageal reflü, özellikle yemek sonrasındaki dönemlerde ve uykunun belli dönemlerinde gün içinde 10-50 kez kadar olabilen fizyolojik bir olaydır. Gastroözofageal reflü hastalığı, çok miktarda asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması bazen yalnızca şikayetlere neden olması, bazende şikayetler ile birlikte yemek borusunda histopatolojik değişiklikler yani reflü özofajiti meydana getirmesidir. Buna karşılık bir hastada reflüye ait semtomlar var fakat endoskopik hasar yok ise bu durum eroziv olmayan reflü hastalığı olarak adlandırılır .