Hipertiroidi (Zehirli Guatr)

Hipertiroidi (Zehirli Guatr): Hipertiroidi denilince tiroid bezinden tiroid hormonu sentezinin artması ile seyreden hastalık akla gelir. Kanda tiroid hormon seviyeleri yüksektir. Zehirli Guatrın Tanı ve Tedavisi, Bu hastalarda tiroid bezinin işlevini gösteren testlere başvurulur. TSH seviyesi düşük, T4 ve T3den birisi veya ikisi yüksek saptanır. Bununla birlikte USG ve tiroid sintigrafide tanıya yardımcı olur. Graves hastalığında, tedavide seçenekler antitiroid hormonlar, radyoaktif iyot ve cerrahidir. Graves hastalığında tedavi, cerrah, endokrinolog ve nukleer tıp uzmanı tarafından ortaklaşa karar verilerek uygulanması başarıyı arttırır. Cerrahi tedavi seçeneğine karar verildikten sonra hastanın ameliyata hazırlanması gerekir.

6 Mart 2017

Hipertiroidi (Tiroid Bezinin Fazla Çalışması-Zehirli Guatr) Nedir?

Hipertiroidi denilince tiroid bezinden tiroid hormonu sentezinin artması ile seyreden hastalık akla gelir. Kanda tiroid hormon seviyeleri yüksektir. Hipertiroidiye yol açan hastalıklar sıklıkla; graves hastalığı, toksik […]