Meme Ağrısı (Mastalji)

Meme ağrısı, kadınlar arasında meme ile ilgili hekime başvurulan en sık yakınmadır. Her 3 kadından 2’si dönem dönem meme ağrısı çeker. Hastaların büyük çoğunluğu hekime başvurmaz. Meme ağrılarını adet dönemi ile ilişkili siklik ağrılar, adet dönemi ile ilişkili olmayan nonsiklik ağrılar ve meme dışı göğüs duvarı ile ilişkili olanlar olarak üç gruba ayrılabilir. Memede ağrının gerçek sebebi genel olarak tam bilinemez. Kişinin hormonal durumu ile ağrının ilişkisi bulunmaktadır. Fibrokistik hastalık, meme ağrıların en sık görülen nedenidir. Fibrokistik meme tehlikeli değildir, oluşturduğu şikayetler ile rahatsız edici bir durumdur. Fibrokistik meme, kansere yakalanma riskini artırmaz. Memede oluşan değişiklikler meme muayeneleri sırasında kanserli kitlelerin bulunmasını ve algılanmasını zorlaştırır. Bazı durumlarda bu alanlarda görülen bazı patolojik değişimler memede kanser gelişme riskini arttırır. Ayırıcı tanı için biyopsi gerekebilir.

8 Mart 2017

Memede Ağrı (Mastalji) Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

Meme ağrısı (Mastalji), kadınlar arasında meme ile ilgili hekime başvurulan en sık yakınmadır. Her 3 kadından 2’si dönem dönem meme ağrısı çeker. Ağrı her iki meme […]