Kesi Fıtığı

İnsizyonel Herni (Kesi Fıtığı) Nedir?

Daha önce geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinde oluşan fıtıklardır.

Kesi Fıtığı Neden Oluşur?

Kesi fıtıkları, karın ön duvarının yetersiz kapatılması ve yetersiz iyileşmesi sonucu veya kronik ve uzun süreli karın içi basıncını arttıran durumların etkisi ile oluşan fıtıklardır. Bu tip fıtığın oluşmasının birçok nedeni olabilir:

  • 1. Cerrahi teknik yetersizlik
  • 2. Dikiş ipliğinin uygun seçilmemesi ya da kalitesiz olması
  • 3. Hastaya ait yara iyileşmesine bozacak etkenler: obezite , yara yeri enfeksiyonu , ileri yaş ( 60 yaş üzeri ), ameliyat sonrası akciğer problemleri, ameliyat sonrası karında şişkinlik ve barsak tıkanıklığı, kanser cerrahisi, acil cerrahi girişimler, steroid kullanımı, karında asit olması.

Kesi fıtığı oluşumunda sistemik faktörlerden çok lokal faktörlerin etkisi vardır. Yara enfeksiyonu en önemli risk faktörlerindendir. Tek başına dikkate alındığında kesi yerinde oluşan enfeksiyon gelişme riskini 4 kat artırmaktadır.

Ne Sıklıkta Görülür?

Tüm fıtık ameliyatları arasında %1–14 oranlarında görülürler. Geçirilmiş karın ameliyatlarının % 2-11'i insizyonel herni gelişimi ile sonuçlanır. Çalışmaların bir çoğunda insizyonel hernilerin en sık ilk üç yılda özellikle ameliyat sonrası birinci yılda oluştukları vurgulanmaktadır.

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin 'de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara 'da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..

Adem Dervişoğlu, doktora tezi ve yeterlilik çalışmasını ‘’ Deneysel akut pankreatit modelinde pankreatit tedavisine süperoksit dismutaz, prostaglandin-E ve somatostatin’in etkisi’’ konusu ve uzmanlık tezi başlığı altında yapmıştır. Tezi sırasında Prof. Dr. Haluk Saner ile çalışmıştır.

Devamını Oku...

Belirtileri nelerdir?

En sık belirti karın ameliyat bölgesinde oluşan şişliktir. Şişlik genellikle ayakta veya yürüme sırasında ortaya çıkar. Yatınca karın içi organlarının, karın içine kaçması sonucunda kaybolur. Şişlik zamanla büyüyerek, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler, hareket etmesini ve aktivitelerini kısıtlayabilir. Bazı hastalarda barsak tıkanıklığı oluşturarak, bulantı kusma şikayetine neden olabilir. Hastada ağrı şikayeti de olursa, barsak beslenmesinde bozulma ve boğulmuş fıtık ihtimali olabilir.

Nasıl Tanı Konur?

Kasık fıtıklarının tanısı, genellikle fizik muayenede sonucunda konulur. Yalnız bu hastalarda gözden ameliyat bölgesindeki küçük fıtıkları atlamamak için kontrastlı karın tomografisi çekilmesi faydalı olabilir.

Kesi Fıtığı Tedavisi ve Ameliyatı Nasıldır?

Kesi fıtığı teşhis edildiği zamanda ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanındaki gecikmeler fıtığın büyümesine ve fıtık boğulmasına yol açarak, hastanın tedavisinde güçlüklere neden olabilir.

Cerrahi Tedavide Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Bu hastalarda açık veya laparoskopik yöntemle cerrahi tedavi yapılabilir. Her iki ameliyatta mesh denilen sentetik yamalar kullanılmaktadır. Bu yöntemde nüks oranları genel olarak % 6 civarında bildirilmektedir.

Son yıllarda kesi fıtıklarının tamirinde laparoskopi önemli yer almaya başlamıştır. Laparaskopik teknik, kesi fıtığı tamirinde güvenilir, etkin ve yapılabilir bir yöntemdir. Laparaskopik yaklaşımla, açık cerrahiye göre mesh yerleştirme sırasında daha az disseksiyon yapıldığı için ameliyat sonrası ağrı daha düşüktür. Nüks oranları değişik kaynaklarda % 4 -6 olarak bildirilmekte ve bu tekniğin yakın gelecekte kesi fıtığı tedavisinde standart yöntem olacağı ifade edilmektedir. Bu yöntemde kullanılan yamalar, açık cerrahide kullanılan yamalardan karın içine yerleştirildiği ve barsak ile temas etmesi nedeniyle farklıdır. Kompozit veya dual mesh denilen yamalar tercih edilir.

Ameliyat Zor Mudur? Hastanın Günlük Yaşamına Dönmesi Ne Kadar Zaman Alır?

Fıtık ameliyatlarının deneyim ve uygun teknikle yapılması gerekir. Özellikle laparoskopik operasyonlar ciddi deneyim gerektirir. Ameliyat sonrasında hasta, fıtığın durumuna göre değişebilmekle birlikte genellikle 1-2 gün yatar. Aynı gün yürümeye başlar. Ortalama 7-10 gün içerisinde günlük hayatına döner. Ameliyat sonrasında hastaların ağır yük kaldırmamasını, ani şekilde eğilip kalkmalarını ve ağır eforlardan sakınmalarını istiyoruz. Namaz kılan hastalar yaklaşık 2 hafta oturarak namaz kılmaları tavsiye ederiz.