Kolorektal Kanserlerde Tanı Nasıl Yapılır?

Kolorektal Kanserler

Kolorektal Kanserlerde Tanı Nasıl Yapılır?
Hikaye, fizik muayene ve tanısal testlerle tanıya gidilir. Hastanın öncelikle anamnezi alınarak, şikayetleri değerlendirilir. Özellikle aile hikayesi, kanama, dışkılama alışkanlığı sorgulanmalıdır. Fizik muayenesinde detaylı muayene sonrasında, parmakla anal bölge rektum mutlaka değerlendirilmelidir Rrektal tuşe).Rektal tuşe ile rektumun 7-8 cmlik kısmı değerlendilebilir.

Bu işlemler sonrasında ilk yapılacak inceleme kolonoskopidir. Bu işlem ile kalın barsağınız bir teleskop aracılığı ile değerlendirilir. Şüpheli durumlarda biyopsi yapılabilir.

Eğer biyopsi kanseri doğrularda, tedavi planının yapılabilmesi için kanserin ne kadar yayıldığı (evresi) belirlenmelidir. Endorektal ultrasonografi, ultrason probu ile rektum tümörlerinin ne derinlikte geliştiğini ve lenf bezleri, etraf dokulara kanserin ne kadar yayıldığı hakkında bilgi verir. Bilgisayarlı tomografi veya MR, kolon kanserinin uzak organlara (karaciğer, akciğer vb) yayılımı hakkında bilgi sağlar.