ONKOLOJİK CERRAHİ

PROF. DR. ADEM DERVİŞOĞLU

Onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi ile uğraşır. Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden birisidir. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan cerrahi onkoloji, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahiptir. Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutlaka o alanda özelleşmiş cerrahlar tarafından uygulanması gerekiyor.

Cerrah hastaya en etkin ve güncel tedaviyi uygulamalıdır. Cerrahi öncesi veya sonrası çok branşlı(multi-disipliner) yaklaşım içinde tedavi sürdürülmelidir. Cerrahi tedavide amaç erken evre hastalarda makroskopik ve mikroskopik tümör dokusu kalmayacak ölçüde cerrahi yapabilmelidir.

Cerrahi tedavi uygulanması mümkün olmayan hastalarda, onkolojik cerrahinin hastanın rahatlaması için tedavi tedavisi uygulaması mümkündür. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan belirtilere ya da hastanın rahatlatılmasına yönelik uygulamalar da yapılabilir.

Onkolojik cerrahinin (kanser cerrahisi) önemi son yıllarda çok artmıştır. Özellikle multidisipliner çalışma önem kazanmıştır. Bir taraftan kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları güncelleşmiş adjuvan (kemoterapi, hormon tedavisi, akıllı ilaç ve radyoterapi) ve neoadjuvan (kitlenin küçültülüp ameliyatın kolaylaştırılması amacıyla verilen kemoterapi) tedavi yaygınlaşmıştır. Diğer taraftan tanı yöntemleri ve modern tetkikler gelişmiş, geçmişte açık olarak yapılan cerrahilerin yerini laproskopik cerrahi yöntemleri kullanılmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin ‘de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara ‘da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..

Tiroid Kanseri

Tiroid kanserleri, endokrinoloji, nükleer tıp, genel cerrahiyi cerrahi branşlarını ilgilendiren ve endokrin sistem tümörlerinin en sık rastlanılanıdır. Tüm kanserler arasında en hızlı artış gösteren kanser türüdür. Geçmiş yıllarda ka

Meme Kanseri

Paratiroid Bezi ve Görevleri Nelerdir? Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kadınlarda akciğer kanserinden sonra en çok kansere bağlı ölüm nedenidir.

Kolorektal Kanser

Kolorektal kanserler, dünyanın farkı toplumlarında farklı sıklıkta ve sanayileşmiş toplumlarda gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla görülür. Erkekte ve kadında eşit oranda görülen kolon kanseri bütün kanserler içinde görülme sıklığı bakımından 3. sırada yer alır.

Mide Kanseri

Mide kanseri sıklığı ülkeler arasında değişiklik göstermektedir. Tüm dünyada mide kanseri Doğu Asya, Güney Amerika ve Doğu Avrupa’da sıktır. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre 2 kat daha fazladır. Sıklıkla 60-80 yaşları arasında tanı alır. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda daha sık rastlanır.

Pankreas Kanseri

Belirti vermeden ilerleyen kanser türleri arasında, pankreas kanseri ilk sıralarda yer almaktadır. Erkeklerde kadınlara kıyasla %30 oranında daha sık görülmektedir. Son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

RANDEVU HATTI

0532 432 94 96

ADRES

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu | Genel Cerrahi Uzmanı

Scroll to Top