Onkolojik Cerrahi (Kanser Cerrahisi)

Onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi ile uğraşır. Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden birisidir. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan cerrahi onkoloji, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahiptir. Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutlaka o alanda özelleşmiş cerrahlar tarafından uygulanması gerekiyor.