Anal Fistül Tanı ve Tedavi Nasıl Yapılır?

Anal Fistül

Anal Fistül Tanı ve Tedavi Nasıl Yapılır?
Tanı çoğunlukla hastanın hikayesi ve fizik muayene ile konulur. Fizik muayene esnasında kronik fissüre ait muayene bulguları gözlenebilir. Hastada inflamatuar barsak hastalığı, kanser gibi hastalıklardan şüpheleniliyorsa, endoskopik inceleme yöntemlerine başvurulmalıdır.