Reflü Hangi Şikayetlere (Belirtileri) Neden Olur?

Reflü Şikayetleri

Reflü Hangi Şikayetlere (Belirtileri) Neden Olur?
Gastroözofageal reflü hastalığında şikayetler zaman zaman olarak oluşur ve uzun süredir devam etmektedir. Klasik semptomları ‘heartburn’ veya pirozis olarak adlandırılan ve sternum (imam tahtası) arkasında duyulan yanma hissi ve daha seyrek olarak görülebilen regürjitasyondur. Sternum (imam tahtası) arkasında duyulan yanma (pirozis) en sık ve en tipik reflü semptomu olup, genellikle yemeklerden sonra görülür ve antiasid ile geçer.