Reflü Komplikasyonları Nelerdir?

Reflü Komplikasyonları

Reflü Komplikasyonları Nelerdir?
Masif hemoraji (kanama) ve yemek borusundaki perforasyon (delinme), darlıklar ve gastroözofageal reflü hastalığının en önemli komplikasyonu Barrett özofagusu gelişimidir. Yemek borusundaki gelişen Özofagusun adenokanserlerinde %80-100 oranında Barrett özofagusu sorumludur. Barrett özofagusunun varlığı adenokarsinom gelişme riskini normal kişilere göre 75 kat arttırmaktadır.