Reflü Tanısı İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?

Reflü Tanısı

Reflü Tanısı İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?
Tanı için öncelikle dikkatli bir anamnezinin alınması gerekir. Semptomlar genellikle mide koruyucu ilaçlar (proton pompa inhibitörleri- PPİ) tedavisi ile 1-2 hafta içinde azalır. Eğer semptomlar tedavi ile geçip, tedavinin bırakılmasıyla yeniden başlıyorsa tanı konabilir. Atipik semptomlar tanımlayan hastalarda, alarm semptomlarının varlığında (Disfaji, odinofaji, belirgin kilo kaybı, kanama, anemi vb.) veya tedaviye yanıt vermeyen hastalarda bazı ilave testlerin seçilerek uygulanması gerekir.