Laparoskopik Reflü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Laparoskopik Reflü

Laparoskopik Reflü Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Gastroözofageal reflü, kronik bir hastalıktır. Tedavinin hedefleri semptomlarda rahatlama, tekrarı önleme (yani idame tedavisi), tedaviye uyumu arttırma, ciddi komplikasyonları önleme ve yaşam kalitesini artırarak hasta memnuniyetini sağlamak olarak özetlenebilir.