Tiroid Hastalıkları

Guatr


Tiroidin büyümesine, diğer bir deyişle boyutlarının ve ağırlığının artmasına guatr denir. İster diffüz ister noduler guatr olsun, hormon düzeyi normal olmalı (ötiroid), iltihabi veya tümöral bir nedene bağlı büyüme olmamalıdır.


İNCELE

Hipertiroidi


Hipertiroidi denilince tiroid bezinden tiroid hormonu sentezinin artması ile seyreden hastalık akla gelir. Kanda tiroid hormon seviyeleri yüksektir.


İNCELE

Tiroid Kanseri


Genel cerrahiyi cerrahi branşlarını ilgilendiren ve endokrin sistem tümörlerinin en sık rastlanılanıdır. Tüm kanserler arasında en hızlı artış gösteren kanser türüdür. Geçmiş yıllarda kanserler arasında 14. sırada yer alırken, 2000 li yıllarda 7. sırada görülmektedir.


İNCELE

Tiroid Nodülü


Tiroid nodülü, tiroid dokusu içinde oluşan tiroid dokusuna benzemeyen ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal kitlelerdir. Tiroid nodülleri toplumda sık karşılaşılan hastalıklardır. Ultrasonografi yaygın kullanımı ile oran % 30 - 50’ye kadar ulaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin sıklığı kadınlarda, ilerleyen yaş ile radyasyona maruziyet veya iyot eksikliği ile birlikte daha da artış göstermektedir.


İNCELE

Tiroid ve Cerrahi


Tiroid cerrahisinin en önemli riskleri; kanama, ses tellerini uyaran sinirin zedelenmesi sonucu ses kısıklığı ve paratiroid bezlerin yaralanması sonucu hipoparatiroidi ve hipokalsemidir. Genel olarak bu riskler % 1-3 oranında görülür. Cerrahın deneyimi komplikasyonların oluşumunda önemlidir.


İNCELE

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin 'de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara 'da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..

Adem Dervişoğlu, doktora tezi ve yeterlilik çalışmasını ‘’ Deneysel akut pankreatit modelinde pankreatit tedavisine süperoksit dismutaz, prostaglandin-E ve somatostatin’in etkisi’’ konusu ve uzmanlık tezi başlığı altında yapmıştır. Tezi sırasında Prof. Dr. Haluk Saner ile çalışmıştır.

Devamını Oku...

Randevu talepleriniz için bizi arayın 444 44 84