Tiroid ve Cerrahi

Tiroid

Tiroid ve Cerrahi: Tiroid cerrahisinin en önemli riskleri; kanama, ses tellerini uyaran sinirin zedelenmesi sonucu ses kısıklığı ve paratiroid bezlerin yaralanması sonucu hipoparatiroidi ve hipokalsemidir. Genel olarak bu riskler % 1-3 oranında görülür. Cerrahın deneyimi komplikasyonların oluşumunda önemlidir.